Konkursy, granty

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Termin: do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.30.2019 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2019 r.   Zadanie 1- Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo - rekreacyjnych. Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję ...

Czytaj dalej ...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszech. kultury fiz. i sportu w 2019

Termin: do 2019-12-31

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWOogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku 1. Nazwa i rodzaj zadań. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019, z podziałem na:Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.Zadanie 2 - Wspieranie i upowszechnian...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie w pomocy społecznej w 2019 r

Termin: do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.15.2018 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 11 grudnia  2018 r.   Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową Decyzja ...

Czytaj dalej ...

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej

Termin: do 2019-12-31

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWOogłasza otwarty konkursu ofertna realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 rokuPrzedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Darłowo, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.   1. Nazwa, rodzaj zadania ?Przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia g...

Czytaj dalej ...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społeczej- działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin: do 2019-07-31

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWOogłasza otwarty konkursu ofertna realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 rokuPrzedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Darłowo, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. 1. Nazwa, rodzaj zadania Rodzaj zadania: Pomoc społeczna- działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Nazwa zadania: ,,Piknik Integr...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] - następna strona