Konkursy, granty

Konkurs na dofinansowanie w 2018 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

Termin: do 2018-01-31

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. W dniu 22 listopada 2017 r., Minister Sportu i Turystyki podpisał decyzję Nr 54 w sprawie ogłoszenia Programu ?Sport dla Wszystkich" w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzię...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Termin: do 2017-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.654.2017 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 stycznia 2017 r.   Zadanie 1 - Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez ...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Termin: do 2017-12-31

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.651.2017 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 stycznia 2017 r.   Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej   Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana prze...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Termin: do 2017-12-31

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku ogłoszonego Zarządzeniem                    Nr OSS.0050.652.2017 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 stycznia 2017 r.   Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo 1. ...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego org. poz. do proj. zew.

Termin: do 2017-12-31

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Darłowo do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.822.2017 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 12 lipca  2017r.   Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo ...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] - następna strona