Konkursy, granty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019

Termin: do 2019-12-31

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWOogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. 1. Nazwa i rodzaj zadania. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.Zadanie polega na prowadzeniu całościowego programu informacyjno - szkoleniowego w zakresie aktywności społecznej i kultur...

Czytaj dalej ...

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społ. w 2019

Termin: do 2019-12-31

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza otwarty konkursu ofertna realizację zadań publicznych Miasta Darłowiew zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym I. Rodzaj zadań 1. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo - rekreacyjnych. Zadanie polega na organizacji systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych z elementami profilaktyki. Zajęcia powinny być długoterminowe, nie powinny mieć charakteru akcyjnego. II. Wysokość środków p...

Czytaj dalej ...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszech. kultury fiz. i sportu w 2019

Termin: do 2019-12-31

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWOogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku 1. Nazwa i rodzaj zadań. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019, z podziałem na:Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.Zadanie 2 - Wspieranie i upowszechnian...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie w pomocy społecznej w 2019 r

Termin: do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.15.2018 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 11 grudnia  2018 r.   Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową Decyzja ...

Czytaj dalej ...

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej

Termin: do 2019-12-31

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWOogłasza otwarty konkursu ofertna realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 rokuPrzedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Darłowo, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.   1. Nazwa, rodzaj zadania ?Przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia g...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - następna strona