Konkursy, granty

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Termin: do 2017-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.654.2017 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 stycznia 2017 r.   Zadanie 1 - Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez ...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Termin: do 2017-12-31

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.651.2017 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 stycznia 2017 r.   Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej   Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana prze...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Termin: do 2017-12-31

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku ogłoszonego Zarządzeniem                    Nr OSS.0050.652.2017 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 stycznia 2017 r.   Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo 1. ...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego org. poz. do proj. zew.

Termin: do 2017-12-31

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Darłowo do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.822.2017 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 12 lipca  2017r.   Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo ...

Czytaj dalej ...

Konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarz. do projektów współfin. ze środ. zew.

Termin: do 2017-08-07

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWOogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Darłowo do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 1. Nazwa i rodzaj zadania. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Darłowo do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] - następna strona