Konkursy, granty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019

Termin: do 2019-12-31

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWOogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. 1. Nazwa i rodzaj zadania. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.Zadanie polega na prowadzeniu całościowego programu informacyjno - szkoleniowego w zakresie aktywności społecznej i kultur...

Czytaj dalej ...

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społ. w 2019

Termin: do 2019-12-31

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza otwarty konkursu ofertna realizację zadań publicznych Miasta Darłowiew zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym I. Rodzaj zadań 1. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo - rekreacyjnych. Zadanie polega na organizacji systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych z elementami profilaktyki. Zajęcia powinny być długoterminowe, nie powinny mieć charakteru akcyjnego. II. Wysokość środków p...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Termin: do 2019-12-31

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.29.2019 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 stycznia 2019 r.   Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo 1. Darłowskie Centrum Wolontariatu ...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 r

Termin: do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.31.2019 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2019 r.   Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej   Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Kom...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Termin: do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.30.2019 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2019 r.   Zadanie 1- Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo - rekreacyjnych. Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję ...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] - następna strona