Konkursy, granty

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Termin: do 2018-12-31

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku ogłoszonego Zarządzeniem   Nr OSS.0050.975.2018 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2018 r.     Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo 1. Darłowskie Centrum Wolont...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 r

Termin: do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.976.2018 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2018 r.   Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisj...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Termin: do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.973.2018 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2018 r.   Zadanie 1 - Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana prze...

Czytaj dalej ...

Dotacje instytucjonalne Fundacji Batorego

Termin: do 2018-09-15

Fundacja ogłosiła terminy składania wniosków wstępnych w programie "Demokracja w Działaniu" w 2018 roku. Wnioski można będzie składać w terminie do 15 lutego i do 15 września 2018 r. Wnioski o dotacje instytucjonalne mogą składać organizacje, które zajmują się ochroną praw człowieka i równości wszystkich obywateli, przeciwdziałają dyskryminacji, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa. W programie "Demokracja w Działaniu" w 2018 roku wniosk...

Czytaj dalej ...

Program "Równać Szanse 2018"

Termin: do 2018-06-30

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być ...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - następna strona