Konkursy, granty

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Termin: do 2018-12-31

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku ogłoszonego Zarządzeniem   Nr OSS.0050.975.2018 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2018 r.     Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo 1. Darłowskie Centrum Wolont...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 r

Termin: do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.976.2018 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2018 r.   Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisj...

Czytaj dalej ...

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Termin: do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.973.2018 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2018 r.   Zadanie 1 - Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana prze...

Czytaj dalej ...

Ogłoszono edycję 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Termin: do 2018-12-31

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Termin składania ofert: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15. Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2018 wynosi 60 mln zł, w tym 57,6 mln zł przeznaczono na dotacje, zaś 2,4 ml...

Czytaj dalej ...

Szybkie granty Funduszu Obywatelskiego

Termin: do 2018-12-31

Fundusz Obywatelski powstał z troski o Polskę. Fundusz Obywatelski zarządzany jest przez Fundację dla Polski. O Fundacji: Zbieramy pieniądze i wspieramy organizacje z całej Polski, które uczą o prawach obywatelskich, bronią ich i zapraszają nas, by mimo różnic usiąść przy wspólnym stole. Szybkie granty z założenia są niewielkie i wspierają działania obywatelskie podejmowane w reakcji na bieżące wydarzenia. Jeśli Wasza inicjatywa: 1) odpowiada na bieżącą sytuację ...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - następna strona