Aktualności

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych"

W dniu 20 stycznia br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. "Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych" złożona przez Darłowskie Centrum Wolontariatu. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U z 2016, poz. 1817)  Miasto Darłowo może zlecić organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy realizację zadanie publicz...

Czytaj dalej ...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2017!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Dotacja przeznaczona jest na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2017 r. a 30 listopada 2018 r. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2017 r., o godz. 12.00.   Celem konkursu jest wsparcie...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "Turniej Osadnika DARŁOVIA OLDBOYS CUP"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.  z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć     ...

Czytaj dalej ...

Konkurs dotacyjny: Ratownictwo wodne w 2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował o możliwości uzyskania dotacji z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r. Oferty należy składać do 31 stycznia 2017 r.   Na podstawie Uchwały nr 1711/2014 w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 r. na wsparcie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego planuje przeznaczyć 160 000 zł (słownie: sto sześcd...

Czytaj dalej ...

Tryb pozkonkursowy przyznawania dotacji- Pomoc i wsparcie dla osób chorych, starszych poprzez organizację wolontariatu

  Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć          10 000...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] - następna strona