Aktualności

WAŻNE - OBOWIĄZKI OPP

Najważniejsze informacje o obowiązkach organizacji pożytku publicznego (OPP) znajdują się w linku poniżej:   http://poradnik.ngo.pl/obowiazki-OPP   Zachęcamy do zapoznania się z uwagi na wprowadzenie zmian w obowiązkach OPP oraz pojawienie się dodatkowych wymagań w funkcjonowaniu OPP.

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "Gimnastyka dla seniorów"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j. z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć     ...

Czytaj dalej ...

Światowy Dzień Krwiodawcy

Informujemy, iż dnia 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawstwa. Celem inicjatywy jest zachęcenie do oddawania krwi oraz zwiększenia świadomości opinii publicznej o potrzebie oddawania krwi regularnie przez cały rok. Przetaczanie krwi oraz stosowanie preparatów krwiopochodnych corocznie ratuje życie milionom ludzi. W wielu krajach zapotrzebowanie na krew w znacznej mierze przekracza dostępne zasoby, w związku z czym jedyną możliwością pozyskania materiału o odpowiedn...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "Doskonalenie technik pływackich darłowskiej młodzieży"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć    10 000 złotych, a...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych"

W dniu 20 stycznia br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. "Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych" złożona przez Darłowskie Centrum Wolontariatu. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U z 2016, poz. 1817)  Miasto Darłowo może zlecić organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy realizację zadanie publicz...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] - następna strona