Aktualności

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć         ...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć          10 ...

Czytaj dalej ...

Konsultacje w zakresie form wsparcia realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach w zakresie form wsparcia realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Konsultacje potrwają do 22 lipca 2016 r.   Analiza warunków ogłoszonych przez PFRON konkursów (w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) wykazała konieczność usystematyzowania form wsparcia, które zgłaszane są przez organizacje...

Czytaj dalej ...

SZKOLENIE LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W dniu 12.07.2016 r. odbyło się szkolenie lokalnych organizacji pozarządowych, które poprowadził Pan Łukasz Cieśliński- Prezes Pracowni Pozarządowej z Koszalina.   Podczas szkolenia prowadzący szczegółowo omówił ideę dofinansowania przez samorząd wkładów własnych organizacji do projektów zewnętrznych. Pan Łukasz zachęcał przedstawicieli organizacji do skorzystania z możliwości wsparcia jakie oferuje samorząd w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projekt...

Czytaj dalej ...

Szczecin: Finaliści konkursu "Samorządowy Lider Współpracy" wyłonieni - rozpoczynają się konsultacje

Za nami pierwszy etap Konkursu Marszałka Województwa pn. ?Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2016". Od 20 czerwca  rozpoczynają 14-dniowe konsultacje dotyczące finalistów konkursu. Konsultacje dają wszystkim zainteresowanym możliwość wyrażenia opinii na temat samorządów, które znalazły się w finale konkursu oraz ich działań prowadzonych na rzecz współpracy z III sektorem. Konsultacje potrwają do 4 lipca 2016 r.   15 czerwca br. obradowała Komisja Konkursowa, powołana...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] - następna strona