Aktualności

Obowiązek zgłoszenia do US osoby odpowiedzialnej za naliczanie podatku

Organizacja pozarządowa, która stała się płatnikiem podatku musi pamiętać o obowiązkowym zgłoszeniu do urzędu skarbowego osoby odpowiedzialnej za naliczenie podatku. Mówią o tym przepisy ordynacji podatkowej.   Obowiązek zgłoszenia dotyczy organizacji pozarządowych, a więc przede wszystkim stowarzyszeń (również stowarzyszeń zwykłych) oraz fundacji, jeśli organizacja jest płatnikiem podatku. Dotyczy także podmiotów, które nie mają osobowości prawnej np. oddziałów ...

Czytaj dalej ...

Konkursy. Są nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

W 2015 r. miała miejsce nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego. Nowelizacja pociągnęła za sobą konieczność wydania kilku rozporządzeń - przepisów wykonawczych. Na to, które właśnie się ukazało, organizacje pozarządowe czekały najdłużej - ponad pół roku. Ale jest. Zobacz więc, jakie wzory będą teraz obowiązywać w konkursach na realizacje zadań publicznych. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w spra...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złoty...

Czytaj dalej ...

Podsumowanie Konkursu Marszałka Województwa Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2016

Miasto Darłowo brało udział w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn."Samorządowy  Lider Współpracy z NGO". Celem marszałkowskiego konkursu jest promocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z NGO'sami w naszym województwie. Komisja konkursowa, która obradowała pod przewodnictwem dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Anny Nowak, oceniała współp...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji - Mecze Niepodległości

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złoty...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] - następna strona