Aktualności

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "IV Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Miasta Darłowo"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.  z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć   10 0...

Czytaj dalej ...

Program Społecznik!

1 maja 2017 r. na całym Pomorzu Zachodnim wystartował Program Społecznik! Wszelkie niezbędne dokumenty związane z Programem, Regulamin naboru, wniosek o przyznanie mikrodotacji oraz kontakt do animatorów lokalnych znajdą Państwo tutaj:http://karrsa.eu/2017/05/program-spolecznik-zachodniopomorski-system-wspierania-inicjatyw-oddolnych/ Nabór wniosków rozpocznie się 15 maja 2017 r. czyli już w najbliższy poniedziałek.    

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "IV Letni Festyn Rodzinny"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.  z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć    10...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "9 Reggaenwalde Festiwal w Darłowie"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.  z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć    ...

Czytaj dalej ...

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło 19 im. Lotników Morskich w Darłowie

W dniu 24 lutego 2017 r. zostały wybrane władze koła nr 19 im. Lotników Morskich Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Darłowie. Wybór władz przestawia się następująco: Prezes - chor. rez. Zbigniew Kliber Wiceprezes - st. chor. Adam Subicki Sekretarz -chor. szt. Krzysztof Kupniewski Członek - ppłk Mikołaj Kaczanowicz Członek - kmdr pp. Roman Polański   Warto przypomnieć, iż Komitet Założycielski Koła nr 19 ZBŻZ w osobie: kmdr ppor. Romuald Kowiel kpt....

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] - następna strona