Aktualności

#DobryInternet ma sens! Wystartowała VIII edycja konkursu grantowego "Odkryj e-wolontariat"

Masz pomysł na stronę WWW, aplikację, kampanię społeczną lub inny projekt, dzięki któremu Internauci będą mogli przyczynić się do zmieniania świata na lepsze? Zgłoś go do konkursu "Odkryj e-wolontariat" i twórz #DobryInternet! Do wygrania udział w programie edukacyjnym, wsparcie mentorów i granty w wysokości 10 000 zł. Wnioski można składać do 5 czerwca 2016 r. Fundacja Dobra Sieć wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności już po raz ósmy zapraszają do udziału...

Czytaj dalej ...

1 % podatku- WSPIERAJMY POMORZE ZACHODNIE !

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizuje akcję promującą przekazywanie 1% podatku na rzecz OPP działających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego. 1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom: podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych); podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystaj...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złoty...

Czytaj dalej ...

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2016 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Oferty należy składać do 15 kwietnia 2016 r. Oferty mogą składać: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), zwan...

Czytaj dalej ...

Konkursy MRPiPS: "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" nowy wymiar 2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) ogłasza otwarte konkursy ofert w ramach Programu "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020" i zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o w...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] - następna strona