Aktualności

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złoty...

Czytaj dalej ...

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2016 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Oferty należy składać do 15 kwietnia 2016 r. Oferty mogą składać: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), zwan...

Czytaj dalej ...

Konkursy MRPiPS: "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" nowy wymiar 2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) ogłasza otwarte konkursy ofert w ramach Programu "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020" i zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o w...

Czytaj dalej ...

Aż 800 000 zł do wygrania w nowym programie "Decydujesz, pomagamy"

25 lutego rusza I edycja programu ?Decydujesz, pomagamy", skierowanego do organizacji społecznych i grup nieformalnych. Inicjatywa obejmie swoim zasięgiem całą Polskę - podzieloną na 160 okręgów. W każdym z nich zostanie przyznany grant w wysokości 5 000 zł.   Dzielnice przyjazne rodzinom, integracyjne place zabaw, kluby naukowe dla dzieci, boiska piłkarskie, seminaria z zakresu zdrowia oraz zajęcia i warsztaty edukacyjne... To tylko kilka propozycji, które można podarować swo...

Czytaj dalej ...

Konkurs grantowy "Decydujesz, pomagamy"

Fundacja Tesco Dzieciom zaprasza do udziału w konkursie grantowym, w którym można zdobyć środki na różnorodne działania na rzecz lokalnej społeczności. Pula grantów w całej Polsce wynosi aż 800 tys. złotych. Nabór wniosków trwa do 3 kwietnia 2016 r. Pula wszystkich grantów wynosi 800 tys. złotych, w regionie zachodniopomorskim jest do zdobycia do 6 grantów - każdy na kwotę 5 tys. złotych. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych i nieformalnych grup aktywni...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] - następna strona