Aktualności

15 lipca termin ważny dla "organizacji przedsiębiorców" i OPP

15 lipca mijają terminy składana sprawozdań przez organizacje prowadzące działalność gospodarczą oraz organizacje pożytku publicznego.   Organizacje prowadzące działalność gospodarczą - sprawozdanie do KRS Organizacje prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia. Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca, to termin złożenia sp...

Czytaj dalej ...

Tylko do 11 lipca sprawozdanie do Urzędu Skarbowego

11 lipca to w 2016 roku ostateczny termin przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, co jest obowiązkiem wszystkich zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji. Organizacje pozarządowe, które w wymaganym terminie nie złożą sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, mogą zostać ukarane grzywną za wykroczenie skarbowe.   Ściśle rzecz biorąc, organizacje mają 10 dni - od daty zatwierdzenia sprawozdania - na przesłanie sprawozdania finansowego do swojego urzędu ...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć          10 000 złoty...

Czytaj dalej ...

OTWARTE POSIEDZENIE RADY SENIORÓW W DARŁOWIE POŁĄCZONE Z KAWIARENKĄ OBYWATELSKĄ

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Miasta Darłowo na otwarte posiedzenie Rady Seniorów w Darłowie połączone z Kawiarenką Obywatelską, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2016 roku o godz. 17.00 w Darłowskim Centrum Wolontariatu, ul. Bogusława X 28, Darłowo. Otwarte posiedzenie Rady Seniorów będzie wyjątkowo połączone z Kawiarenką Obywatelską, poświęconą tematyce życia seniorów w naszym mieście. Rada Seniorów w Darłowie, Darłowskie Centrum Wolontariatu oraz Miasto D...

Czytaj dalej ...

Konkurs MRiRW: Realizacja zadań publicznych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań publicznych. Oferty należy składać do 7 czerwca 2016 r. Zadania, których dotyczy konkurs: 1. "Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza - seminaria na temat pogłębienia patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości", (213,23 kB) 2. "Śladami Żołnierzy Wyklętych - wyjazdy naukowe ukierunkowane na zdobywanie i poszerzanie wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym w latach 1945-1963". (21...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] - następna strona