Aktualności

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć          10 000 złoty...

Czytaj dalej ...

OTWARTE POSIEDZENIE RADY SENIORÓW W DARŁOWIE POŁĄCZONE Z KAWIARENKĄ OBYWATELSKĄ

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Miasta Darłowo na otwarte posiedzenie Rady Seniorów w Darłowie połączone z Kawiarenką Obywatelską, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2016 roku o godz. 17.00 w Darłowskim Centrum Wolontariatu, ul. Bogusława X 28, Darłowo. Otwarte posiedzenie Rady Seniorów będzie wyjątkowo połączone z Kawiarenką Obywatelską, poświęconą tematyce życia seniorów w naszym mieście. Rada Seniorów w Darłowie, Darłowskie Centrum Wolontariatu oraz Miasto D...

Czytaj dalej ...

Konkurs MRiRW: Realizacja zadań publicznych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań publicznych. Oferty należy składać do 7 czerwca 2016 r. Zadania, których dotyczy konkurs: 1. "Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza - seminaria na temat pogłębienia patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości", (213,23 kB) 2. "Śladami Żołnierzy Wyklętych - wyjazdy naukowe ukierunkowane na zdobywanie i poszerzanie wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym w latach 1945-1963". (21...

Czytaj dalej ...

#DobryInternet ma sens! Wystartowała VIII edycja konkursu grantowego "Odkryj e-wolontariat"

Masz pomysł na stronę WWW, aplikację, kampanię społeczną lub inny projekt, dzięki któremu Internauci będą mogli przyczynić się do zmieniania świata na lepsze? Zgłoś go do konkursu "Odkryj e-wolontariat" i twórz #DobryInternet! Do wygrania udział w programie edukacyjnym, wsparcie mentorów i granty w wysokości 10 000 zł. Wnioski można składać do 5 czerwca 2016 r. Fundacja Dobra Sieć wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności już po raz ósmy zapraszają do udziału...

Czytaj dalej ...

1 % podatku- WSPIERAJMY POMORZE ZACHODNIE !

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizuje akcję promującą przekazywanie 1% podatku na rzecz OPP działających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego. 1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom: podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych); podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystaj...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] - następna strona