Aktualności

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złoty...

Czytaj dalej ...

Podsumowanie Konkursu Marszałka Województwa Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2016

Miasto Darłowo brało udział w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn."Samorządowy  Lider Współpracy z NGO". Celem marszałkowskiego konkursu jest promocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z NGO'sami w naszym województwie. Komisja konkursowa, która obradowała pod przewodnictwem dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Anny Nowak, oceniała współp...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji - Mecze Niepodległości

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złoty...

Czytaj dalej ...

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2017. Ochrona zabytków Muzyka Teatr i taniec Sztuki wizualne Film Edukacja artystyczna Zamówienia kompozytorskie Kolekcje muzealne Literatura Promocja czytelnictwa Wspieranie działań muzealnych Kultura ludowa i tradycyjna Ochrona zabytków archeologicznych Infrastruktura kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Infrastruktura domów kultury Kultura dostępna Kolejne Programy MKiDN zost...

Czytaj dalej ...

ASOS 2017

Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.   Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.   Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, sp...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] - następna strona