Aktualności

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2017. Ochrona zabytków Muzyka Teatr i taniec Sztuki wizualne Film Edukacja artystyczna Zamówienia kompozytorskie Kolekcje muzealne Literatura Promocja czytelnictwa Wspieranie działań muzealnych Kultura ludowa i tradycyjna Ochrona zabytków archeologicznych Infrastruktura kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Infrastruktura domów kultury Kultura dostępna Kolejne Programy MKiDN zost...

Czytaj dalej ...

ASOS 2017

Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.   Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.   Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, sp...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

  Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć     10 000...

Czytaj dalej ...

SZKOLENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 19.12.2016 r.

Zapraszamy na szkolenie organizacji pozarządowych, które odbędzie się 19.12.2016 r. Tematem przewodnim spotkania będzie analiza nowych wzorów druków ofert, umów oraz sprawozdań w ramach otwartych konkursów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300).   Szkoleni...

Czytaj dalej ...

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinanansowanych ze źródeł zew.

Miasto Darłowo, zaprasza lokalne organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, które służą realizacji zadań publicznych miasta. Kwota jaką Miasto może przeznaczyć na dofinansowanie wkładu własnego w zakresie poszczególnych zadań: - wspieranie kultury i sztuki oraz podtrzymywanie i upowszechnianie t...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] - następna strona