Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2017!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Dotacja przeznaczona jest na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2017 r. a 30 listopada 2018 r. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2017 r., o godz. 12.00.   Celem konkursu jest wsparcie...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "Turniej Osadnika DARŁOVIA OLDBOYS CUP"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.  z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć     ...

Czytaj dalej ...

Konkurs dotacyjny: Ratownictwo wodne w 2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował o możliwości uzyskania dotacji z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r. Oferty należy składać do 31 stycznia 2017 r.   Na podstawie Uchwały nr 1711/2014 w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 r. na wsparcie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego planuje przeznaczyć 160 000 zł (słownie: sto sześcd...

Czytaj dalej ...

Tryb pozkonkursowy przyznawania dotacji- Pomoc i wsparcie dla osób chorych, starszych poprzez organizację wolontariatu

  Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć          10 000...

Czytaj dalej ...

KONKURS POWER 2.8

W terminie 27.12.2016- 11.01.2017 można składac wnioski do konkursu POWER 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.   Celem konkursu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych.   Szczegółowe informacje:  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/28-rozwoj-uslug-spolecznych-swiadczonych-w-srodowisku-l...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] - następna strona