Aktualności

Nowe formularze oferty i sprawozdania dla trybu pozakonkursowego tzw. "małych grantów"

W dniu 25.04.2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Do pobrania tutaj : http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570 Nowe formularze są znacząco uproszczone. W nowym wzorze ofert zrezygnowano m.in. z przedstawienia harmonogramu zadania, znacznie uproszczono kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego oraz opis charakte...

Czytaj dalej ...

Konkurs Grantowy: 100 tys. zł od Kulczyk Foundation na inwestycje służące otoczeniu

Rusza II edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation która potrwa do godz. 23:59 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji wspierane będą projekty infrastrukturalne.   W tegorocznej drugiej edycji na ten cel Kulczyk Foundation przeznaczy łącznie kwotę 100 tys. zł. Na pojedynczy projekt wywalczyć można kwotę maksymalnie 25 tys. zł, zatem będzie nie mniej niż 4 zwycięzców! W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Zwycięzców pi...

Czytaj dalej ...

Tryb pozkonkursowy przyznawania dotacji- Darłowska Laponia Św. Mikołaja

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć          10 000 zł...

Czytaj dalej ...

Obowiązek zgłoszenia do US osoby odpowiedzialnej za naliczanie podatku

Organizacja pozarządowa, która stała się płatnikiem podatku musi pamiętać o obowiązkowym zgłoszeniu do urzędu skarbowego osoby odpowiedzialnej za naliczenie podatku. Mówią o tym przepisy ordynacji podatkowej.   Obowiązek zgłoszenia dotyczy organizacji pozarządowych, a więc przede wszystkim stowarzyszeń (również stowarzyszeń zwykłych) oraz fundacji, jeśli organizacja jest płatnikiem podatku. Dotyczy także podmiotów, które nie mają osobowości prawnej np. oddziałów ...

Czytaj dalej ...

Konkursy. Są nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

W 2015 r. miała miejsce nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego. Nowelizacja pociągnęła za sobą konieczność wydania kilku rozporządzeń - przepisów wykonawczych. Na to, które właśnie się ukazało, organizacje pozarządowe czekały najdłużej - ponad pół roku. Ale jest. Zobacz więc, jakie wzory będą teraz obowiązywać w konkursach na realizacje zadań publicznych. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w spra...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] - następna strona