Aktualności

FUNDACJA PZU- 3 KONKURSY NA 2017

Dotacje konkursowe to rodzaj programu własnego Fundacji, skierowanego do organizacji pozarządowych, których aktywność jest zgodna z obszarami naszej działalności oraz zakresem określonym w regulaminach poszczególnych konkursów. Fundacja prowadzi trzy programy dotacyjne: ?Z PZU po lekcjach" ?Młodzi niepełnosprawni - sprawni z PZU" ?PZU z kulturą" O dotacje w konkursach mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontar...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "IV Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Miasta Darłowo"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.  z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć   10 0...

Czytaj dalej ...

Program Społecznik!

1 maja 2017 r. na całym Pomorzu Zachodnim wystartował Program Społecznik! Wszelkie niezbędne dokumenty związane z Programem, Regulamin naboru, wniosek o przyznanie mikrodotacji oraz kontakt do animatorów lokalnych znajdą Państwo tutaj:http://karrsa.eu/2017/05/program-spolecznik-zachodniopomorski-system-wspierania-inicjatyw-oddolnych/ Nabór wniosków rozpocznie się 15 maja 2017 r. czyli już w najbliższy poniedziałek.    

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "IV Letni Festyn Rodzinny"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.  z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć    10...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "9 Reggaenwalde Festiwal w Darłowie"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.  z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć    ...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] - następna strona