Aktualności

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- Rozwój wolontariatu w Domu Hospicyjno-Opiekuńczym Caritas w Darłowie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć   10 000 złotych, a t...

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej-otwarty konkurs w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 2018

  OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego Miasta Darłowie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym I. Informacje ogólne: Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze  zm.) Burmistrz Miasta Darłowa  zaprasza organizacje poza...

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej-otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fiz. i sportu 2018

  OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE: - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. I. Informacje ogólne:1. Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz.1817, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Darłowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. ...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

W dniu 5 stycznia br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. "Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych" złożona przez Darłowskie Centrum Wolontariatu   Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U z 2016, poz. 1817 ze zmianami)  Miasto Darłowo może zlecić organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy realizację zad...

Czytaj dalej ...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 2018

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 , poz. 1118 ze zmianami) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2018 Do pobrania: projekt uchwały Konsultacje z...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] - następna strona