Aktualności

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

W dniu 5 stycznia br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. "Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych" złożona przez Darłowskie Centrum Wolontariatu   Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U z 2016, poz. 1817 ze zmianami)  Miasto Darłowo może zlecić organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy realizację zad...

Czytaj dalej ...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 2018

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 , poz. 1118 ze zmianami) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2018 Do pobrania: projekt uchwały Konsultacje z...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "Turniej Mikołajkowy"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817, t.j. z późn. zm.). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć   10 00...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "Darłowska Laponia Świętego Mikołaja"

W dniu 16 listopada br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. przygotowanie i organizacja festynu integracyjnego z elementami  profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo "Darłowska Laponia Świętego Mikołaja" złożona przez Darłowskie Centrum Wolontariatu.   Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U z 2016 roku poz. 1817 ze zmianami)  Miasto Darłowo ...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "Organizacja szkolenia sportowego zawodników Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817, t.j. z późn. zm.). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć   10 00...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] - następna strona