Aktualności

Konkursy. Są nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

W 2015 r. miała miejsce nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego. Nowelizacja pociągnęła za sobą konieczność wydania kilku rozporządzeń - przepisów wykonawczych. Na to, które właśnie się ukazało, organizacje pozarządowe czekały najdłużej - ponad pół roku. Ale jest. Zobacz więc, jakie wzory będą teraz obowiązywać w konkursach na realizacje zadań publicznych. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w spra...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złoty...

Czytaj dalej ...

Podsumowanie Konkursu Marszałka Województwa Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2016

Miasto Darłowo brało udział w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn."Samorządowy  Lider Współpracy z NGO". Celem marszałkowskiego konkursu jest promocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z NGO'sami w naszym województwie. Komisja konkursowa, która obradowała pod przewodnictwem dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Anny Nowak, oceniała współp...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji - Mecze Niepodległości

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złoty...

Czytaj dalej ...

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2017. Ochrona zabytków Muzyka Teatr i taniec Sztuki wizualne Film Edukacja artystyczna Zamówienia kompozytorskie Kolekcje muzealne Literatura Promocja czytelnictwa Wspieranie działań muzealnych Kultura ludowa i tradycyjna Ochrona zabytków archeologicznych Infrastruktura kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Infrastruktura domów kultury Kultura dostępna Kolejne Programy MKiDN zost...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] - następna strona