Aktualności

Konkurs dotacyjny: Ratownictwo wodne w 2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował o możliwości uzyskania dotacji z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r. Oferty należy składać do 31 stycznia 2017 r.   Na podstawie Uchwały nr 1711/2014 w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 r. na wsparcie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego planuje przeznaczyć 160 000 zł (słownie: sto sześcd...

Czytaj dalej ...

Tryb pozkonkursowy przyznawania dotacji- Pomoc i wsparcie dla osób chorych, starszych poprzez organizację wolontariatu

  Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć          10 000...

Czytaj dalej ...

KONKURS POWER 2.8

W terminie 27.12.2016- 11.01.2017 można składac wnioski do konkursu POWER 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.   Celem konkursu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych.   Szczegółowe informacje:  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/28-rozwoj-uslug-spolecznych-swiadczonych-w-srodowisku-l...

Czytaj dalej ...

Tryb pozkonkursowy przyznawania dotacji- Turniej Mikołajkowy

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji   W dniu 15 listopada br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. "Turniej Mikołajkowy" złożona przez Uczniowski Klub Sportowy ORLIK   Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U z 2016, poz. 1817)  Miasto Darłowo może zlecić organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy re...

Czytaj dalej ...

FIO- DRUGI NABÓR

W związku z ogłoszeniem o konkursie z dnia 6 września 2016 r. na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, informuje o otwarciu drugiego naboru w konkursie FIO 2017.   Oferty należy składać przez Generator Ofert w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 (?nabór grudniowy").   Uprawnione podmioty mogą składać oferty o...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] - następna strona