Aktualności

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY DARŁOWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Szanowni Państwo,   poniżej publikujemy wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród darłowskich organizacji pozarządowych. Ankieta była rozpowszechniania poprzez: stronę internetową, wysłana pocztą w formie papierowej oraz przesłana w formie elektronicznej do organizacji. Ankieta była przekazana także obecnym  na szkoleniu (wrzesień 2016) przedstawicielom organizacji.   Poniżej przedstawiamy analizę ankiety:   I POSIADANE ZASOBY Pytanie 1 Zasoby kadrowe organizacji- 11 na...

Czytaj dalej ...

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło 19 im. Lotników Morskich w Darłowie- Zebranie

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego koło nr 19 im. Lotników Morskich, informuje iż dnia 6 lipca br. o godz. 16.00 na Zlocie Pojazdów Historycznych w Darłówku, odbędzie się zebranie członków i sympatyków koła. Wpisowe  należy uiszczać bezpośrednio u członków zarządu koła do dnia 2 lipca. Kwotę  25,00 zł uiszczają członkowie koła, natomiast  osoby niezrzeszone  35,00 zł.

Czytaj dalej ...

PROGRAM TESCO -DECYDUJESZ -POMAGAMY

Program grantowy ?Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich - decyzją klientów Tesco - zostanie przyznany jeden grant na realizację lokalnej inicjatywy. Ponadto organizator przyzna również dodatkowe wyróżnienia.   Trzecia edycja programu ?Decydujesz, pomagamy" rozpoczyna się ...

Czytaj dalej ...

WAŻNE - OBOWIĄZKI OPP

Najważniejsze informacje o obowiązkach organizacji pożytku publicznego (OPP) znajdują się w linku poniżej:   http://poradnik.ngo.pl/obowiazki-OPP   Zachęcamy do zapoznania się z uwagi na wprowadzenie zmian w obowiązkach OPP oraz pojawienie się dodatkowych wymagań w funkcjonowaniu OPP.

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "Gimnastyka dla seniorów"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j. z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć     ...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - następna strona