Aktualności

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji - Festiwal Szantowy

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450, z późn.zm.). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć     ...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- Dary żywnościowe dla mieszkańców Darłowa

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450, z późn.zm.). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć     ...

Czytaj dalej ...

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi 2019

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".   Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji  

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

W dniu 7 listopada br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. przygotowanie i organizacja festynu integracyjnego z elementami  profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo ?Darłowska Laponia Świętego Mikołaja" złożona przez Darłowskie Centrum Wolontariatu.   Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U z 2018 roku poz. 450 ze zmianami) Miasto Darłowo moż...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

W dniu 16 listopada br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. "Turniej Mikołajkowy" złożona przez Uczniowski Klub Sportowy ORLIK.   Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U z 2018, poz. 450 ze znianami)  Miasto Darłowo może zlecić organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy realizację zadanie publicznego o chara...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - następna strona