Aktualności

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło 19 im. Lotników Morskich w Darłowie

W dniu 24 lutego 2017 r. zostały wybrane władze koła nr 19 im. Lotników Morskich Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Darłowie. Wybór władz przestawia się następująco: Prezes - chor. rez. Zbigniew Kliber Wiceprezes - st. chor. Adam Subicki Sekretarz -chor. szt. Krzysztof Kupniewski Członek - ppłk Mikołaj Kaczanowicz Członek - kmdr pp. Roman Polański   Warto przypomnieć, iż Komitet Założycielski Koła nr 19 ZBŻZ w osobie: kmdr ppor. Romuald Kowiel kpt....

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "Wycieczka do Częstochowy połączona z Ogólnopolską Pielgrzymką Amazonek"

  Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.  z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadan...

Czytaj dalej ...

PROGRAM SPOŁECZNIK

1 maja 2017 r. na całym Pomorzu Zachodnim wystartuje Program Społecznik! Jest to inicjatywa, która wspiera ludzi z pomysłami, chętnych do działania i rozwijania lokalnej społeczności. Czasami jednak brakuje do pełni szczęścia odrobiny wsparcia - i tutaj w grę wchodzi Program Społecznik, który wspomoże Twój projekt mikrodotacjami do 3 tys. złotych. Budżet Programu wynosi aż 1 500 000 złotych. Miejsca starczy dla 500 projektów. Nabór wniosków ruszy 15 maja 2017 r. Więcej ...

Czytaj dalej ...

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY DARŁOWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Szanowni Państwo,   poniżej publikujemy wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród darłowskich organizacji pozarządowych. Ankieta była rozpowszechniania poprzez: stronę internetową, wysłana pocztą w formie papierowej oraz przesłana w formie elektronicznej do organizacji. Ankieta była przekazana także obecnym  na szkoleniu (wrzesień 2016) przedstawicielom organizacji.   Poniżej przedstawiamy analizę ankiety:   I POSIADANE ZASOBY Pytanie 1 Zasoby kadrowe organizacji- 11 na...

Czytaj dalej ...

PROGRAM TESCO -DECYDUJESZ -POMAGAMY

Program grantowy ?Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich - decyzją klientów Tesco - zostanie przyznany jeden grant na realizację lokalnej inicjatywy. Ponadto organizator przyzna również dodatkowe wyróżnienia.   Trzecia edycja programu ?Decydujesz, pomagamy" rozpoczyna się ...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - następna strona