Aktualności

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji - V Letni Festyn Rodzinny

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450, z późn. zm.). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć     ...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji - V OGÓLNOPOLSKIE KRYTERIUM KOLARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450, z późn. zm.). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 z...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji - Prowadzenie szkolenia sportowego dla najmłodszych w ramach NPK 2018

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450, z późn. zm.). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć   10 00...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji - Organizacja VI Pikniku Siatkarskiego dla całych rodzin

W dniu 18 maja br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. Organizacja  "VI Pikniku Siatkarskiego dla całych rodzin" złożona przez Klub Sportowy "Stocznia Darłowo M&W". Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450, z późn. zm.). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. us...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji - Sportowe weekendy w 100-rocznicę Odzyskania Niepodległości

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450, z późn., zm.). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć  10 00...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - następna strona