Aktualności

Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów dla organizacji pozarządowych

Od 1 marca 2019  obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów (trybu pozkonkurskowego).

Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

DO POBRANIA:

WZÓR OFERTY I SPRAWOZDANIA TRYB POZAKONKURSOWY

WZÓR OFERTY I SPRAWOZDANIA TRYB KONKURSOWY

RAMOWY WZÓR UMOWY

Dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

 

oss