Aktualności

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi 2019

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.


Do pobrania: Projekt "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

 


Opinie i wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 19 października 2018 r.
1) pisemnie na adres:
Urząd Miejski w Darłowie
Pl. Tadeusza Kościuszki 9
76-150 Darłowo
2) elektronicznie na adres: oss@darlowo.pl lub r.lepper-zalewska@darlowo.pl


Na podstawie: Zarządzenia Nr OSS.0050.2076.2018 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

 

 

 

oss