Aktualności

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- Miejski Dzień Seniora 26.10.2017 r.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j. z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć  10 000 ...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- Wydanie 12 numeru Darłowskich Zeszytów Naukowych

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j. z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć     ...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- Organizacja "V Pikniku Siatkarskiego dla całych rodzin"

"Organizacja V Pikniku Siatkarskiego dla całych rodzin" Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.  z późn. zm.)   Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansow...

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o otwartym posiedzeniu Rady Seniorów w Darłowie

Na podstawie Uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania Rady Seniorów w Darłowie i nadania jej statutu, Przewodniczący Rady Seniorów w Darłowie, podaje do publicznej wiadomości: termin otwartego posiedzenia Rady Seniorów w Darłowie które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Darłowskim Centrum Wolontariatu przy ul. Bogusława X 28, Darłowo Otwarte posiedzenie Rady jest skierowane do wszystkich zainteresowa...

Czytaj dalej ...

FUNDACJA PZU- 3 KONKURSY NA 2017

Dotacje konkursowe to rodzaj programu własnego Fundacji, skierowanego do organizacji pozarządowych, których aktywność jest zgodna z obszarami naszej działalności oraz zakresem określonym w regulaminach poszczególnych konkursów. Fundacja prowadzi trzy programy dotacyjne: ?Z PZU po lekcjach" ?Młodzi niepełnosprawni - sprawni z PZU" ?PZU z kulturą" O dotacje w konkursach mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontar...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - następna strona