Aktualności

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi 2019

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Do pobrania: Projekt "Programu ...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- ?Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy, edukacja zdrowotna?

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450, z późn.zm.). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć     ...

Czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURS. OPINIUJĄCEJ OFERTY W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU-SPORT

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE:- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. I. Informacje ogólne:1. Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Darłowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- Miejski Dzień Seniora- 22.11.2018 r.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450, z późn.zm.). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 z...

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej-otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i dziedzictwa 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE:-kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 r. I. Informacje ogólne:1. Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Darłowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - następna strona