Umowa o dofinansowanie Projektu „Darłowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego" Nr RPZP.04.09.00-32-0024/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Oś Priorytetowa Naturalne otoczenie człowieka - Działanie Rozwój zasobów endogenicznych

  • Data podpisania umowy: 05.05.2017 r.
  • Kwota dofinansowania zgodna z umową: 786 626,96  zł
  • Całkowita wartość Projektu zgodna z umową: 1 400 000,00 zł

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

495023 odwiedzin

5 gości online

Powrót do góry