Umowa nr RPZP.02.05.00-32-A011/16-00 o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

  • Data podpisania umowy: 09.10.2017 r.
  • Kwota dofinansowania zgodna z umową: 1 225 468,80 zł
  • Całkowita wartość Projektu zgodna z umową: 1 4441 728,00 zł

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

494983 odwiedzin

5 gości online

Powrót do góry