Umowa o dofinansowanie Projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej parku miejskiego Wyspa Łososiowa w Darłowie" Nr RPZP.04.09.00-32-4002/17-00 w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

  • Data podpisania umowy: 09.10.2017 r.
  • Kwota dofinansowania zgodna z umową: 2 142 489,63 zł
  • Całkowita wartość Projektu zgodna z umową: 3 895 435,69 zł

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

494952 odwiedzin

8 gości online

Powrót do góry