Aktualne zasady pracy Urzędu Miejskiego w Darłowie


W związku z obowiązującym stanem epidemii nadal zachęcamy Państwa do zdalnego załatwiania spraw niecierpiących zwłoki w Urzędzie Miejskim drogą poczty elektronicznej, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 11 maja 2020 roku do odwołania wprowadzone zostały następujące zasady pracy Urzędu Miejskiego w Darłowie:

  • obsługa interesantów w siedzibie Urzędu prowadzona jest na bazie Biura Obsługi Interesantów w dni robocze w godzinach od 7.15 do 14.00 (w czwartki 7.15 – 15.00), które funkcjonuje na zasadzie biura podawczego - w razie potrzeby konsultacji w sprawach pilnych wcześniej należy umówić się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym danego referatu; dzwonić można pod numer telefonu 94 314 22 23 do 26
  • każda osoba przybywająca do Urzędu zobowiązana jest do zasłonięcia ust i nosa oraz zdezynfekowania dłoni płynem o działaniu wirusobójczym; przyjmowanie interesantów w obrębie Biura Obsługi odbywa się pojedynczo
  • sprawy związane z gospodarką odpadami można załatwiać osobiście w Referacie Gospodarki Odpadami – pokój nr 4 , według zasady: 1 interesant w pokoju – osoby oczekujące (max. 3 os.) w kolejce na korytarzu
  • Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 94 314 25 08 w czwartki w godzinach od 14.00 do 16.00; można je również wnieść drogą elektroniczną lub pocztą
  • Od dnia 17 czerwca 2020 r. kasa Urzędu Miejskiego jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 13.00 z przerwą w godzinach 10.00 – 11.15. Interesanci przyjmowani są według zasady: 1 osoba przy okienku + 1 osoba oczekująca w holu
  • w związku z wyborami na Urząd Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca br. w dniach od 16 do 26 czerwca 2020r. Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych przyjmuje interesantów w godzinach 7.15 – 10.30 oraz wyłącznie dla potrzeb wyborów w godzinach 11.00 – 14.00 Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zasad.

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

342381 odwiedzin

3 gości online

Powrót do góry