Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Już wkrótce będą dofinansowania na wymianę starych pieców węglowych na nowe piece gazowe.

Darłowo, 15 stycznia 2020 roku

Informujemy, że wkrótce ruszy nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnego grantu w kwocie 7 500 zł na wymianę systemu ogrzewania w Państwa domach i mieszkaniach. Jeśli chcesz zlikwidować stary piec lub kocioł węglowy skorzystaj z naszego grantu.

Kto może otrzymać grant?

Osoba fizyczna legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Grant obejmuje lokale mieszkalne lub budynki jednorodzinne niesłużące prowadzeniu działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać grant?

1. Grant jest przyznawany na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terenie Miasta Darłowo (gmina miejska Darłowo).

2. Grant zostaje udzielony na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych do realizacji zadania, a w szczególności na:

1) pokrycie kosztów wykonania demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych;

2) pokrycie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, przy czym źródło to powinno być fabrycznie nowe (nieużywane) i z gwarancją;

3) wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej - w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych;

4) pokrycie kosztów nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;

5) pokrycie kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;

6) pokrycie kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością zgłaszającego;

7) pokrycie kosztów dokumentacji technicznej, projektu oraz opinii kominiarskiej.

3. Grant nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

Jak będzie wyglądała procedura naboru ?

Wniosek (zgłoszenie) składać będą Państwo w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Pl. T. Kościuszki 9, pok. nr 19 Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji.

Pracownicy referatu służyć będą pomocą oraz udzielą wszystkich informacji w celu zapewnienia bezproblemowej obsługi zgłoszeń.

Poza danymi identyfikacyjnymi miejsca wymiany w zgłoszeniu będą musieli Państwo odpowiedzieć na następujące pytania: Czy dla lokalu/budynku wystawiono świadectwo charakterystyki energetycznej? Poziom zapotrzebowania lokalu/budynku na energię zgodnie ze świadectwem charakterystyki; Termin realizacji przedsięwzięcia (data rozpoczęcia i data zakończenia w formacie dzień/miesiąc/rok).

Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatrywane będą do dnia przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację wymiany starych piec węglowych.

Na podstawie wcześniej przeprowadzonego badania ankietowego jesteśmy gotowi do udzielania około 105 grantów.

Ocena zgłoszenia

To zadanie prowadzone będzie przez pracowników Referatu Integracji Europejskiej i Inwestycji.

Zajmą się oni oceną zgłoszeń pod kątem formalnym oraz utworzą listę kompletnych zgłoszeń wytypowania do uzyskania grantu.

Rozliczenie

Kończąc wymianę będziecie musieli Państwo przedłożyć rozliczenie grantu wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania.

Koniecznym będzie umożliwienie przeprowadzenie kontroli na miejscu.

Rozliczenie nastąpi, jeśli łącznie spełnione zostaną poniższe warunki:

a. nastąpiła całkowita likwidacja pieca lub kotła węglowego,

b. piec lub kocioł węglowy jest wyposażony w podajnik automatyczny i nie jest możliwa jego modyfikacja, która prowadziłaby do umożliwienia współspalania w nim odpadów (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie posiada rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie,

c. zapewnione zostało obowiązywanie minimalnego poziomu efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń, które zostały określone po 2020 roku w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią,

d. zapewnione zostało umożliwienie kontroli systemu ogrzewania wspartego grantem na miejscu,

e. zapewnione zostało zachowanie trwałości projektu przez co najmniej 6 lat (poprzez pisemne zobowiązanie Ostatecznego odbiorcy),

f. wykazane zostało osiągnięcie efektu ekologicznego.

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń

Okres, w którym możliwe jest dostarczanie zgłoszeń opublikowany zostanie na oficjalnej stronie internetowej miasta Darłowo www.darlowo.pl oraz informacja w tym zakresie umieszczona zostanie w gablocie informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Darłowie. Dodatkowa informacja przekazana zostanie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, słupów ogłoszeniowych oraz przez poszczególne Rady Osiedlowe.

Uwaga !!! Niniejsze informacja nie jest jeszcze oficjalnym rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń.

W celu zapewniania najwyższych standardów związanych z obsługą zgłoszeń prosimy o nie zadawanie dodatkowych pytań w komentarzach pod postem.

Wszystkie informacje dla Państwa dostępne będą z chwilą ogłoszenia naboru i przedstawieniem regulaminu naboru.

Planowa data rozpoczęcia naboru: II połowa lutego 2020.

Wymiana systemu ogrzewania, realizowana będzie w ramach projektu pod nazwą: Miasto Darłowo – ekologicznie i zdrowo – wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem. Projekt realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Całkowita wartości projektu: 932 880,00 zł. Wkład własny miasta Darłowo: 187 500,00 zł. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ: 745 380,00 zł.

 Informacji udzielają: S. Herman i T. Breszka- Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Darłowie Pl. T. Kościuszki 9; 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23 wew. 233;  e-mail inwestycje@darlowo.pl

L.W.

 Już wkrótce będą dofinansowania na  wymianę starych pieców węglowych na nowe piece gazowe.

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej