Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Co uchwalono na sesji Rady Miejskiej

Darłowo, 15 stycznia 2020 roku

We wtorek 14 stycznia 2020 w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza obradowali radni na  19. w tej kadencji sesji Rady Miejskiej.

Na wstępie podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Miasta Darłowa na 2020 rok. Zwiększono dochody o sumę 835.963,25 zł. Zwiększono wydatki o kwotę 1.301.034,78 oraz zł. oraz zmniejszono wydatki  o 465.071,53 zł. Zmiany w budżecie dotyczą wprowadzenia dwóch nowych następujących zadań: „Miasto Darłowo- ekologicznie i zdrowo- wymiana indywidualnych źródeł  ciepła opalanych węglem” i „Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych – przedsięwzięcie antysmogowe”. Na te dwa zadania  burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz pozyskał znaczne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Ponadto nastąpiły przesunięcia środków w ramach budżetu SP Nr 3 oraz na zadanie „Seniorze trzymaj formę”. Po  tych zmianach budżet miasta na rok 2020 zamyka się dochodami na kwotę 72.379.457,17 zł i wydatkami na sumę 80.316.699,57 zł. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 7.937.242,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Równocześnie podjęto uchwałę o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Miasto Darłowo na lata 2020 – 2023, która zaktualizowała prognozę uwzględniając dokonane zmiany w budżecie.
Następny projekt uchwały dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie został wycofany z porządku obrad. Kolejną uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej znajdujące się w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym.  
 Dalej podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Darłowa.
 W związku z zakończeniem inwestycji budowy wiaty targowej  pn. „My Fish – Od Naszych Rybaków”   zlokalizowanej  w Darłowie przy ul. Wilków Morskich uchwalono regulamin korzystania z niej. Następnie na wniosek prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie Rada Miejska odwołała Danutę Puczyńską z funkcji ławnika sądowego w związku z niespełnianiem jednego z wymogów.
Kolejne z podjętych uchwał  dotyczyły przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Darłowie za 2019 r. oraz  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Darłowie na 2020 r.      
Ponadto uchwalono ramowy harmonogram pracy Rady Miejskiej w Darłowie na 2020 r. 

L. Walkiewicz

Co uchwalono na sesji Rady MiejskiejCo uchwalono na sesji Rady Miejskiej

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej