Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Nie siedź - działaj. Działaj Lokalnie - masz czas do 18 czerwca

Darłowo, 12 czerwca 2018 roku

 

Przypominamy, że pozostało zaledwie kilka dni. Dokładnie do 18 czerwca br. można składać w nioski w ramach kolejnej edycji programu Działaj Lokalnie. 

Ośrodkiem DZL na naszym terenie jest Darłowskie Centrum Wolontariatu, które przypomina: 

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie ok. 10 dotacji w wysokości do 6.000 zł na projekty, które:

o   zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

o   wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

o   mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

o   przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

o   będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

o   będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.


Na konkurs można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.
Projekty min. 3 miesięczne, a maksymalnie 6 miesięczne mogą być realizowane w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków Programu Działaj Lokalnie 2018 to 6.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).
Wnioski można składać od 15.05.2018 do 18 czerwca 2018 r. (do godziny 23:59) wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl oraz www.dl.wolontariat.com.pl
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego Działaj Lokalnie  w 2018 roku.
Program Działaj Lokalnie  2018 odbywa się pod patronatem Starosty Sławieńskiego, wsparciu finansowym partnerów strategicznych, pomocy organizacyjnej samorządów lokalnych powiatu sławieńskiego oraz opiece medialnej Radia Koszalin i Obserwatora Lokalnego.
Zapraszamy osoby i firmy do partnerstwa w ramach Programu „Działaj Lokalnie" lub wsparcia Programu jako darczyńca!
Dodatkowych informacji udziela Joanna Witkowska i Małgorzata Równicka z Ośrodka Działaj Lokalnie w Darłowie, tel. 781 830 005 ,tel. 943440497 e-mail: dldarlowo@wolontariat.com.pl 
Darłowskie Centrum Wolontariatu - Ośrodek Działaj Lokalnie; ul. Bogusława X 28 (Stacja DCW, Dworzec PKP - peron 1), 76-150 Darłowo; tel. 781 830 005, email: dldarlowo@wolontariat.com.pl

 

Regulamin i generator: https://www.darlowo.pl/pl/?page=dl

 

 

Magda Burduk - BPM

Nie siedź - działaj. Działaj Lokalnie - masz czas do 18 czerwca

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się