Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

DARŁOWSKA KARTA SENIORA- PARTNERSTWO W PROGRAMIE

Darłowo, 18 maja 2018 roku

Rada Miejska w Darłowie w dniu 27 marca br. podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Darłowska Karta Seniora. Program ten jest skierowany do osób, które ukończyły 60 r. ż. i są zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta Darłowo. Głównym jego celem jest podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb seniorów, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie.

Zwracamy się z prośbą do darłowskich przedsiębiorców o wyrażenie chęci przystąpienia do Programu w formie partnerstwa. Aby stać się Partnerem programu wystarczy złożyć w Urzędzie Miejskim w Darłowie wniosek, w którym określicie Państwo swoją ofertę (zakres ulg, zniżek, preferencji) oraz miejsce świadczenia usług.
Do udziału w Programie mogą przystąpić podmioty, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności i realizowanych usług wyrażą wolę stosowania ulg dla seniorów.

Wszelkie informacje na temat Darłowskiej Karty Seniora można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 8, tel. 94 314 22 23 do 25 wew. 230

Do pobrania:
http://um.darlowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=321059
Uchwała Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Darłowska Karta Seniora

 

Zachęcamy również lokalnych przedsiębiorców, fimy do Partnerstwa w Programie „Darłowska Karta Dużej Rodziny" w formie wsparcia beneficjentów programu, czyli rodzin mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:
-szkole - do 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
-szkole wyższej - do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Aby stać się Partnerem programu wystarczy złożyć w Urzędzie Miejskim w Darłowie wniosek, w którym określicie Państwo swoją ofertę (zakres ulg, zniżek, preferencji) oraz miejsce świadczenia usług.

 

OSS

DARŁOWSKA KARTA SENIORA- PARTNERSTWO W PROGRAMIE

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się