Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 44 w Darłowie

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: roboty budowlane

Tryb: nieograniczony

Termin: 2020-02-26 10:30:00

 

Nazwa projektu: Seniorze trzymaj formę!

Oś Priorytetowa: RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa działania: RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Numer i nazwa celu tematycznego: 09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem
i wszelką dyskryminacją

Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego: 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

nr umowy RPZP.07.06.00-32-K043/19-00 zawarta w dniu 5.12.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt umowy - zał. Nr 1

Formularz oferty - zał. Nr 2

Oświadczenie wykonawcy - zał. Nr 3

Wykaz robót - zał. Nr 4

Dokumentacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Dokumentacja fotograficzna

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej