Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Słowiańskiej, dz.10/57

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2019-10-16 09:00:00

 

 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza w dniu 16 października 2019 roku o godzinie 9:00

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości położonej przy ul. Słowiańskiej, obr. 3 m. Darłowo oznaczonej numerem 10/57 o powierzchni 455 m2. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy LsV.

Cena wywoławcza nieruchomości          -     227.500,00 złotych

Ustanowione wadium                             -       12.000,00 złotych

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00026855/0.

Przeznaczenie w MPZP: podstawowe-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszcza się zabudowę hotelową lub zamieszkania zbiorowego, uzupełniające-zabudowa usługowa.

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium, w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP nr 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411 najpóźniej do dnia
9 października 2019r. (za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto). Tytuł wpłaty winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.

Ogłoszenie i warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl" w BIP w zakładce „Zarządzenia Burmistrza", są do wglądu w pokoju nr 27 i zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Dodatkowe informacje: pokój numer 27, telefon 94 314 22 23 do 25 wew. 208.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej