Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Media i Sztuka
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: sprzedaż nieruchomości

Tryb: nieograniczony

Termin: 2018-09-18 09:00:00

 

Burmistrz  Miasta  Darłowo  ogłasza trzecie  przetargi  ustne  nieograniczone  na  sprzedaż w  dniu  18 września 2018  roku:

  O godzinie 9:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 4442 m2, położonej w Darłowie w obrębie ewidencyjnym numer 2 przy ulicy: Nadmorskiej 18 oznaczonej numerem geodezyjnym 343/23 o powierzchni 2084 m2 i Nadmorskiej 20 oznaczonej numerem geodezyjnym 343/40 o powierzchni 2358 m2, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00026489/3. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy ,,Ł" o klasie bonitacyjnej IV.                                           

                     Cena wywoławcza nieruchomości           -        900.000,00 złotych

                                              Ustanowione wadium                                    -          45.000,00 złotych

  O godzinie 11:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 2248 m2, położonej w Darłowie w obrębie ewidencyjnym numer 2 przy ulicy Nadmorskiej 26, oznaczonej numerem geodezyjnym 343/27, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00026489/3. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy ,,Ł" o klasie bonitacyjnej IV.                                           

                     Cena wywoławcza nieruchomości           -       480.000,00 złotych

                                              Ustanowione wadium                                     -        24.000,00 złotych

  O godzinie 13:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 4372 m2, położonej w Darłowie w obrębie ewidencyjnym numer 2 przy ulicy: Nadmorskiej 32 oznaczonej numerem geodezyjnym 342/10 o powierzchni 2208 m2 i Nadmorskiej 34 oznaczonej numerem geodezyjnym 342/11 o powierzchni 2164 m2, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00026547/8. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy ,,Ł" o klasie bonitacyjnej IV.                                           

                     Cena wywoławcza nieruchomości           -        900.000,00 złotych

                                              Ustanowione wadium                                   -           45.000,00 złotych

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo, wszystkie działki gruntu położone są na terenie zabudowy usług turystycznych, apartamentowych i apartamentowo-mieszkalnych, a ich przeznaczenie to: zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji.

Na zbywanych nieruchomościach zostaną ustanowione bezpłatne służebności gruntowe i przesyłu.
                               Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Językiem obowiązującym w procedurze przetargowej jest język polski.   

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP SA o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411. Wpłatę wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 10 września 2018 r., co jest warunkiem uznania, że została dokonana w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer/y porządkowy/we lub geodezyjny/e nieruchomości wraz z numerem obrębu ewidencyjnego.

                Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza" - lipiec 2018 rok, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz są do wglądu w pokoju numer 27.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 w Urzędzie Miejskim w Darłowie lub pod numerem telefonu (94) 314 22 23 do 26, numer telefonu wewnętrznego 207.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

Treść zarządzenia Burmistrza Miasta Darłowo

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
 5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się