Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do prac w komisjach konkursowych

W związku z ogłoszonymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań Miasta Darłowo w zakresie:

 

1.      przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych;

2.      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej,

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki,

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu.

3. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

   - prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży

 

zapraszamy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych.

 

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

? zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,

? nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Planowany termin posiedzenia komisji konkursowej - dnia 29 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00  w Urzędzie Miejskim w Darłowie, pokój nr 8.

 

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie do dnia 24 stycznia 2020 r. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta w Darłowie, Pl. T. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo, lub na adres email:oss@darlowo.pl.  Zgłoszenie należy złożyć na załączonym formularzu.

 

oss

Opublikowano: 2020-01-08

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej