Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Ci co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymi

Powodem V edycji dzisiejszego spotkania w Ratuszu bibliotekarzy z Burmistrzem Miasta, radnymi Rady Miejskiej, najlepszymi czytelnikami i byłymi bibliotekarzami jest oczywiście Dzień Bibliotekarza. Bibliotek różnego typu na terenie Darłowa mamy 5. Wieloletnia organizatorka spotkań dyrektorka Miejskiej Biblioteki im. Agnieszki Osieckiej Pani Krystyna Krakowiak przedstawiła w przytoczonej bajce genezę osobowości bibliotekarza. Mikstura, z której powstał bibliotekarz oprócz wąsów kocich, proszku z żaby, rdzy z lemiesza, mysiego ząbka zawierała też uczucie, ciekawość i radość życia.

W tegorocznym spotkaniu pracę w swojej bibliotece w Zespole Szkół Morskich przybliżyła Pani Maria Hamerling. Pokaz multimedialny zawierał kilka przykładowych projektów, która ta placówka realizowała w ostatnich latach. Z pracy bibliotekarki wynikają 2 przesłanki. Pierwsza, to taka, że uczniowie szkoły szczególnie chętnie biorą udział w wystawach przedstawiających historię motoryzacji, floty morskiej, życia Polaków w latach powojennych, na których znajdują się modele odpowiadające tematyce wystawy. Druga, to szczera miłość Pani Marii do książki życia: Zły Leopolda Tyrmanda, którą to wielokrotnie czytała.

Burmistrz oprócz gratulacji w wypełnianiu powinności zawodowych darłowskich bibliotekarzy, przybliżył losy budynku, który będzie siedzibą darłowskiego księgozbioru i miejscem pracy miejscowych bibliotekarzy. Plany są materializowane. Radni miejscy na 2018 r. wyasygnowali kwotę 200 tysięcy złotych na dokumentację siedziby. Jej sporządzenia podjęła się jedna z renomowanych pracowni architektonicznych w Koszalinie. Kubatura nowej biblioteki to nie 600 m2 o jakiej do niedawna była mowa, ale powierzchnia jej będzie wynosić ….. 1200 m2. Jeśli dodać, że dzisiejsza wypożyczalnia z czytelnią ma 200 m2 , to za 3-4 lata nowa miejska biblioteka będzie najpiękniejszym gmachem użyteczności publicznej nad Wieprzą.

 

Na zdjęciach: V edycja Święta Bibliotekarza w skąpanym słońcu Ratuszu

oss

Ci co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymiCi co wypożyczają, udostępniają i pomagają na spotkaniu z Burmistrzem i radnymi

Opublikowano: 2018-05-10

 

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się