Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

PRACA dla Ratowników Morskich

 

 

UWAGA!

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA STANOWISKO RATOWNIKA WODNEGO  – DO 25 MAJA 2018 R.

 PRACA DLA RATOWNIKÓW WODNYCH

 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na stanowisko ratownika wodnego na kąpieliskach nadmorskich  w Darłowie. Praca na umowę zlecenie w okresie od 01 lipca  do 31 sierpnia 2018 r.

 

Kandydaci powinni spełniać kryteria określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 656) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 108)  i Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 747).

 

Wymagania:


- posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu szkolenia ratownika wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, 
- posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,
- posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich,
- posiadanie zaświadczenia o pełnieniu służby lub członkostwie w podmiocie uprawnionym do ratownictwa.

 

 

Zapewniamy:

- zakwaterowanie dla osób spoza gminy i miasta Darłowo,

- codziennie ciepły posiłek,

- wynagrodzenie:

·         ratownik bez stażu lub jeden sezon na plaży – 2.800,00 zł netto

·         ratownik co najmniej 2 sezony na plaży – 3.100,00 zł netto

·         ratownik wieżowy co najmniej 3 sezony na plaży – 3.700,00 zł netto

 

Podanie, CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu szkolenia ratownika wodnego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9 lub drogą elektroniczną na adres: gkm@darlowo.pl w terminie do 25 maja 2018 r.

 

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby deklarujące chęć zatrudnienia na cały sezon.

 

 

A. Wejnerowski

PRACA dla Ratowników Morskich

Opublikowano: 2018-06-06

 

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się