Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 3 realizowany jest Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” rekomendowany przez Polską Agencję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia prowadzone są w klasach piątych przez panie: Annę Lichańską, Barbarę Kalinowską i Edytę Filewicz. Głównym celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczenie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących. Powodzenie programu zależy również od aktywnego udziału i zaangażowanie się rodziców, którzy dla dzieci w wieku 11 lat są nadal najważniejszym autorytetem.

      Obok nauczyciela i rodziców, w realizacji programu czynny udział biorą także liderzy młodzieżowi. Są to specjalnie wybrani i przeszkoleni uczniowie, którzy w ramach programu otrzymują do wykonania konkretne zadania. Udział liderów w prowadzeniu zajęć w klasie sprzyja większej skuteczności oddziaływań profilaktycznych.

Program Domowych Detektywów składa się z dwóch części szkolnej oraz domowej i jest utworzony w konwencji nauki poprzez zabawę. Materiałem wykorzystywanym do pracy   w szkole oraz w domu są cztery zeszyty komiksowe. W ramach pracy w domu uczniowie wraz ze swoimi rodzicami tworzą tzw. „Domowe Drużyny”. Zadaniem drużyn jest wspólna praca z wykorzystaniem wspomnianych zeszytów. Każdy zeszyt zawiera jedną zabawną historyjkę komiksową, trzy zadania dla „Domowych Drużyn” oraz krótkie porady dla rodziców. Zeszyty obejmują następujące tematy:

·         negatywne konsekwencje picia alkoholu przez dzieci i młodzież;

·         powody, dla których młodzi ludzie piją alkohol;

·         wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu;

·         rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z tą presją.

Uczniowie podczas kolejnych spotkań opowiadają jak miło spędzali czas z mama, tatą przy rozwiazywaniu zadań z kolorowych zeszytów. Omawiają poszczególne tematy, dzielą się informacjami, poszerzają wiedzę. Są też dzieci, które mówią wprost, że dzięki „Domowym Drużynom” mają okazję pobyć ze swoimi rodzicami, którzy często, z powodu natłoku zajęć, nie mają dla nich czasu.

Program Domowych Detektywów zakończy się „Wieczorem Jasia i Małgosi” – który zorganizowany będzie w maju bieżącego roku.  Jest to  impreza, która organizowana będzie w szkole, podczas której spotkają się wszyscy uczestnicy programu: uczniowie, ich rodzice, wychowawcy, pedagodzy szkolni, a także zaproszeni goście. W czasie tego wieczoru uczniowie zaprezentują rodzicom i zaproszonym gościom własne prace w formie plakatów, zabaw wykonane pod kierunkiem nauczyciela. Tematy prezentacji nawiązują do treści poruszanych w trakcie pracy nad zeszytami komiksowymi – stanowią ich rozwinięcie. Wieczór Jasia i Małgosi jest podsumowaniem całego programu, a jednoczenie ma na celu stanowić okazję do wspólnej zabawy oraz integracji dzieci, ich rodziców, nauczycieli i innych  osób.  Realizacja całego programu trwa 8 tygodni.

 

Anna Lichańska

Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3Domowi Detektywi w Szkole Podstawowej Nr 3

Opublikowano: 2018-05-08

 

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się